Pres Perçinli Bara

-0,10 mm ile 0,20 mm arası kalınlıklardaki Cu-ETP şeritlerin istenilen özellikleri sağlayacak şekilde bir araya getirilip pres altında perçinlenerek birleştirilmesiyle üretilir. Kontak yüzeyleri daha kalın plakalarla ek olarak güçlendirilmiştir.

-Bu baralar müşteri isteği ve çizimleri doğrultusunda imal edilirler.